Servis svařovací techniky

Provádíme záruční a pozáruční servis všech typů svářeček firmy PLASTITALIA včetně příslušenství a pravidelné roční profylaktické kontroly (revize). Ke každé svářečce jsou vystaveny protokoly o zkoušce. Profylaktická kontrola nebo oprava je vždy zakončena revizí z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 1600 ed. 2.

Roční profylaktická prohlídka obsahuje tyto základní úkony:

  • ZDůkladné očištění
  • ZKontrola mechanického stavu (těsnost krytů, funkce ventilátoru, ostré hrany apod.)
  • ZKontrola / oprava / výměna scanneru
  • ZDemontáž a montáž svařovacího zařízení
  • ZVnitřní kontrola (vyčištění, mechanické upevnění, dotažení svorkovnic)
  • ZKontrola elektrických a elektronických prvků, kontrola napájecích napětí proc. desky
  • ZKalibrace pomocí etalonů a testovacího SW I PlastBurner
  • ZTestovací svary při napětí 10 / 24 /40V na kalibrované zátěži 2 Ohm
  • ZRevize z hlediska bezpečnosti úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 1600 ed.2

Měření svařovacích parametrů a kalibrace je prováděna pomocí špičkových měřících přístrojů předepsaným a dodaným výrobce zařízení, které jsou pravidelně kalibrovány u akreditovaných kalibračních laboratoří.

Potřebujete poradit se servisem? Zavolejte nám

+420 774 774 984